Tofta Holmar

ligger i Prästfjärden i Mälaren i Ekerö kommun. Tofta Holmars Samfällighetsförening äger och förvaltar Tofta Holmar samt föreningens hamn i Lissbovik på Adelsö. Föreningens ändamål är att skydda och tillvarata medlemmarnas intressen vad avser allmänna förhållanden på Tofta Holmar och i Lissbovik.
Föreningens verksamhet regleras enligt lagen om Samfällighetsföreningar, av föreningen fastställt policydokument och antagna stadgar och regelverk. En styrelse, som väljs vid ordinarie årsstämma, har till uppgift att ansvara för den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som fattas på årsstämman.
————–
Aktuellt: Stormen Alfrida under nyårsveckan har inte vad vi vet inneburit några skador på hus på grund av nedfallna träd. Detta med reservation för att styrelsen inte har tillgång till fullständig information. Täckningen på några båtar vet vi har blåst bort och det kan därför vara bra att se till er båtar.

 

Print Friendly, PDF & Email