Årets kvarvarande arbetsdagar är lördag den 21 september och lördag den 19 oktober.

All eldning med öppen låga är strängt förbjuden under torrperioder. Styrelsen avråder för övrigt från eldning under perioden juni-augusti.

Tofta Holmar ligger i Prästfjärden i Mälaren i Ekerö kommun. Tofta Holmars samfällighetsförening äger och förvaltar Tofta Holmar samt föreningens mark i Lissbovik på Adelsö. 

Föreningens ändamål är att skydda och tillvarata medlemmarnas intressen vad avser allmänna förhållanden på Tofta Holmar och i Lissbovik. Föreningens verksamhet regleras enligt Lagen om samfällighetsföreningar, av föreningen fastställt policydokument och antagna stadgar och regelverk. 

En styrelse, som väljs vid ordinarie årsstämma, har till uppgift att ansvara för den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som fattas på årsstämman. 

För kontakt med samfälligheten: styrelsen ”snabel-a” toftaholmar.se

Rulla till toppen