Tofta Holmar

ligger i Prästfjärden i Mälaren i Ekerö kommun. Tofta Holmars Samfällighetsförening äger och förvaltar Tofta Holmar samt föreningens mark i Lissbovik på Adelsö. Föreningens ändamål är att skydda och tillvarata medlemmarnas intressen vad avser allmänna förhållanden på Tofta Holmar och i Lissbovik. Föreningens verksamhet regleras
enligt lagen om Samfällighetsföreningar, av föreningen fastställt
policydokument och antagna stadgar och regelverk. En styrelse, som väljs vid ordinarie årsstämma, har till uppgift att ansvara för den
löpande förvaltningen och verkställa de beslut som fattas på årsstämman.
————–
Aktuellt: Årets stämma som skulle ha ägt rum den 29 mars är inställd pga av Coronasmittan. Nuvarande styrelse fortsätter sitt arbete och kallar till stämma så fort som myndigheterna ger klartecken för större möten.

Print Friendly, PDF & Email