Tofta Holmar

ligger i Prästfjärden i Mälaren i Ekerö kommun. Tofta Holmars Samfällighetsförening äger och förvaltar Tofta Holmar samt föreningens mark i Lissbovik på Adelsö. Föreningens ändamål är att skydda och tillvarata medlemmarnas intressen vad avser allmänna förhållanden på Tofta Holmar och i Lissbovik. Föreningens verksamhet regleras
enligt lagen om Samfällighetsföreningar, av föreningen fastställt
policydokument och antagna stadgar och regelverk. En styrelse, som väljs vid ordinarie årsstämma, har till uppgift att ansvara för den
löpande förvaltningen och verkställa de beslut som fattas på årsstämman.
————–
Aktuellt: Det råder eldningsförbud i hela Mälardalen, tänk på att inte elda på Tofta Holmar. Medlemmarna hälsas välkomna till årets stämma som hålls lördagen den 18 juli klockan 13:00 på Alholmstorget, tänk på att hålla avstånd. I år håller föreningen ett nedskalat midsommarfirande utan olika aktiviteter. Ni är välkomna till torget klockan 15:00 då midsommarstången reses. Årets kvarvarande arbetsdagar är den 19/9 och 24/10.

Print Friendly, PDF & Email