Tofta Holmar

ligger i Prästfjärden i Mälaren i Ekerö kommun. Tofta Holmars
Samfällighetsförening äger och förvaltar Tofta Holmar samt föreningens mark i Lissbovik på Adelsö. Föreningens ändamål är att skydda och tillvarata medlemmarnas intressen vad avser allmänna förhållanden på Tofta Holmar och i Lissbovik. Föreningens verksamhet regleras
enligt lagen om Samfällighetsföreningar, av föreningen fastställt
policydokument och antagna stadgar och regelverk. En styrelse, som väljs vid ordinarie årsstämma, har till uppgift att ansvara för den
löpande förvaltningen och verkställa de beslut som fattas på årsstämman.
————–
Aktuellt: Föreningen kommer att genomföra en kortare extra arbetsdag lördagen den 15 augusti med vassröjning i Lissbovik, samling 09:00. Anmäl intresse till Peter Lundholm, se mejl. Övriga arbetsdagar är den 19/9 och 24/10 samt ytterligare en extra arbetsdag i höst, datum meddelas senare. Eldningsförbud råder på Tofta Holmar.

Print Friendly, PDF & Email