Tofta Holmar

Aktuellt: Kvarvarande arbetsdagar är den 19/9 och 24/10. En container för grovsopor kommer att finnas i Lissbovik mellan fredag kväll 18 september och klockan 18:00, söndag 20 september. Vid eldning måste alla medlemmar iaktta största försiktighet och ansvarar själva för att vara uppdaterade om vad länsstyrelse och räddningstjänst beslutat avseende eldningsförbud.
———————
Tofta Holmar ligger i Prästfjärden i Mälaren i Ekerö kommun. Tofta Holmars Samfällighetsförening äger och förvaltar Tofta Holmar samt föreningens mark i Lissbovik på Adelsö. Föreningens ändamål är att skydda och tillvarata medlemmarnas intressen vad avser allmänna förhållanden på Tofta Holmar och i Lissbovik. Föreningens verksamhet regleras enligt lagen om Samfällighetsföreningar, av föreningen fastställt policydokument och antagna stadgar och regelverk. En styrelse, som väljs vid ordinarie årsstämma, har till uppgift att ansvara för den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som fattas på årsstämman.

Print Friendly, PDF & Email