Årets stämma 2024, kommer att hållas söndagen den 28 april klockan 15:00 i Adelsö hembygdsgård. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna. Årets arbetsdagar är preliminärt 11 maj, 21 september och 19 oktober (datumen beslutas av stämman).


All eldning med öppen låga är strängt förbjuden under torrperioder. Styrelsen avråder för övrigt från eldning under perioden juni-augusti.

Tofta Holmar ligger i Prästfjärden i Mälaren i Ekerö kommun. Tofta Holmars samfällighetsförening äger och förvaltar Tofta Holmar samt föreningens mark i Lissbovik på Adelsö. 

Föreningens ändamål är att skydda och tillvarata medlemmarnas intressen vad avser allmänna förhållanden på Tofta Holmar och i Lissbovik. Föreningens verksamhet regleras enligt Lagen om samfällighetsföreningar, av föreningen fastställt policydokument och antagna stadgar och regelverk. 

En styrelse, som väljs vid ordinarie årsstämma, har till uppgift att ansvara för den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som fattas på årsstämman. 

För kontakt med samfälligheten: styrelsen ”snabel-a” toftaholmar.se

Rulla till toppen