Tofta Holmar

Aktuellt: Styrelsen vill önska alla medlemmar en fin säsong på Tofta 2023. Kvarvarande arbetsdagar är lördag 30 september och 21 oktober.

Eldning: Eldning med öppen eld är strängt förbjudet under
torrperioder. Styrelsen avråder för övrigt från all eldning med öppen eld under juni-augusti.
———————
Tofta Holmar ligger i Prästfjärden i Mälaren i Ekerö kommun. Tofta Holmars Samfällighetsförening äger och förvaltar Tofta Holmar samt föreningens mark i Lissbovik på Adelsö. Föreningens ändamål är att skydda och tillvarata medlemmarnas intressen vad avser allmänna förhållanden på Tofta Holmar och i Lissbovik. Föreningens verksamhet regleras enligt lagen om Samfällighetsföreningar, av föreningen fastställt policydokument och antagna stadgar och regelverk. En styrelse, som väljs vid ordinarie årsstämma, har till uppgift att ansvara för den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som fattas på årsstämman.
För kontakt med samfälligheten: styrelsen ”snabel-a” toftaholmar.se

Print Friendly, PDF & Email