Tofta Holmar

ligger i Prästfjärden i Mälaren i Ekerö kommun. Tofta Holmars Samfällighetsförening äger och förvaltar Tofta Holmar samt föreningens mark i Lissbovik på Adelsö. Föreningens ändamål är att skydda och tillvarata medlemmarnas intressen vad avser allmänna förhållanden på Tofta Holmar och i Lissbovik. Föreningens verksamhet regleras
enligt lagen om Samfällighetsföreningar, av föreningen fastställt
policydokument och antagna stadgar och regelverk. En styrelse, som väljs vid ordinarie årsstämma, har till uppgift att ansvara för den
löpande förvaltningen och verkställa de beslut som fattas på årsstämman.
————–
Aktuellt: Årets kvarvarande arbetsdag är 19/10 kl. 09:00-16:00. För att frigöra parkeringsyta ska trailers parkeras så tätt som möjligt på södra delen av parkeringen. Trailers ska vara märkta med fastighetsbeteckning, gärna också namn för att underlätta kontakt med trailerägare.

Print Friendly, PDF & Email